Make your own free website on Tripod.com

FirstClassMind.com

Laman Kaunselor

Home | Business | IPTS | Stress Management | Psychology Theory | Counsellors Page | Healthy Mind | You Ask For Answer | Parenting | Self Developement | Protect From Drugs | Powerpoint | Career | articles | academic | Marketing | Order Form | Speech List | Muhasabah Diri | IPTA Opportunity | Buy This | Leadership | Manage Official Programme | Self manangement | Motivate Yourself | Powerpoint Topics | VAK | Time Management

 

Siri Bimbingan Kemahiran Belajar wanzainal.com.tripod.com/firstclassmindcom

KE IPTA BERDASARKAN SISTEM MERITOKRASI

 

KRITERIA PEMILIHAN

nPENCAPAIAN AKADEMIK DALAM PEPERIKSAAN SPM.

nSYARAT MINIMUM PROGRAM YANG DIPOHON

nSYARAT KHAS/GRED MA/PELAJARAN UNTUK TUJUAN PENGKHUSUSAN

nPILIHAN KURSUS MENGIKUT KEUTAMAAN

nBILANGAN TEMPAT

KAEDAH PEMILIHAN KE IPTA

nSENARAI MERIT DISUSUN (TERTINGGI KE TERENDAH)

nMEMILIH BERMULA DARI NILAI MERIT TERTINGGI

nSEMAK SYARAT KURSUS

nKURUSUS DITAWARKAN JIKA ADA KEKOSONGAN MENGIKUT KEUTAMAAN PILIHAN CALON (8 PILIHAN)

 

KAEDAH PENYEDIAAN MERIT  PEMILIHAN PELAJAR SPM KE IPTA

                                                NILAI GRED

1A           18            2A           16            3B           14            4B           12            5C           10

6C           8             7D            6              8E            4              9G           0

                                                               

PENGIRAAN MARKAH

HANYA 8 (LAPAN) MATA PELAJARAN SAHAJA DI KIRA.

5 M/P UTAMA             (5 X 18) =  90 MARKAH

3 M/P TERBAIK LAIN (3 X 10) =  30 MARKAH

MARKAH PENUH                       120 MARKAH

 

KAEDAH PENGIRAAN CALON

nCALON MENGAMBIL 5 (LIMA) MATA PELAJARAN DIBAWAH:-

nMATEMATIK                   MATEMATIK TAMBAHAN                           FIZIK

nKIMIA dan                         BIOLOGI

natau SALAH SATU mata pelajaran berikut:- Peng. Kej. Awam/ elektrik & elektronik/  Kej.  Jentera/ Rekacipta/ Luk. Kej/  S.Pertanian/ERT/ Tek.  Kej/               Tek. Mak/  Sains Tambahan/Prinsip Akaun/ Perdagangan/Ek. Asas

Matapelajaran                 Gred         B.Melayu                   1

B.Inggeris                              3

Moral                                     4

Sejarah                                   4

Matematik                            1

Matematik Tamb.                1

P. Akaun                               2

Fizik                                      1

Kimia                                     1

Biologi                                  1

B.Cina                                   2

 

 


PENGIRAAN

M/PEL UTAMA -    5 X 18 (1A) = 90

M/PEL LAIN     -     1 X 18         =  18

                                -     2 X 16         +  32

                                                            =  50

OLEH ITU :

 

MAR. 5 MP UTAMA 90 X 90   =  90

                                         90

MAR. 3 MP TERBAIK  50 X 30 = 27.77

                                             54

MARKAH AKADEMIK               117.77

 

PENYEDIAAN MERIT

1.  “RANKING” merit berdasarkan markah akademik  LAPAN (8) MATA PELAJARAN.

                5 MATA PELAJARAN UTAMA

                3 MATA PELAJARAN TERBAIK YANG LAIN

2.             Jika berlaku ‘tie’ , ranking disusun mengikut markah KO-KURIKULUM

Markah ko- kurikulum

Berdasarkan markah purata 2 daripada 3 bidang terbaik   (KETERANGAN LANJUT..HUBUNGIJ

 

WAN ZAINAL WAN ZI, Unit Bimbingan dan Kaunseling, SMK Bukit Kepayang, S2.

http//wanzainal.com.tripod.com/firstclassmindcom   email: nnnal_z@yahoo.com

http://zoom.com.tripod.com      email:  zoom101011@yahoo.com